جمعه ١٧ مرداد ١٣٩٩

                                     صفحه اصلي       معرفي شهرستان      معرفي شبكه       گالري تصاوير      تماس با ما       روابط عمومي       نظرات و پيشنهادات

((معر في شبكه بهداشت شهر ستان فامنین    ))

شهر ستان فامنین از نظر بهداشت و در مان تا سال 1388 جزو مر كز بهداشت همدان قرار داشت و از اواخر سال 1388 شبكه بهداشت و درمان فامنین تشكيل و زير نظر دانشگاه علوم پزشکی  استان همدان قرار گرفت .

 .

" اطلاعات   شبكه بهداشت و درمان شهرستان فامنین "

كل جمعيت شهرستان فامنين

 41923نفر

جمعيت روستائي

27335نفر

جمعيت شهري

14588نفر

كل جمعيت تحت پوشش

41923نفر

جمعيت تحت پوشش روستائي

27335نفر 

جمعيت تحت پوشش شهري

14588نفر 

مساحت شهرستان

2295 كيلو متر مربع

محدوده جغرافيايي

شهرستان فامنين

از شمال  به شهرستان  به رزن

از جنوب : به همدان

از غ رب : به كبودراهنگ

از طرف شرق به استان مرکزي

تعداد بخش

2 بخش : مركزي پیشخور

تعداد دهستان

4

تعداد روستا و آبادي

59

تعداد روستا و آبادي بدون سكنه

2

مركز بهداشتي - درماني  شهري

2

مركز بهداشتي - درماني روستايي

3

خانه بهداشت

29

پايگاه بهداشتي

2

روستاهاي قمر تحت پوشش

30

روستاي سياري تحت پوشش

59

تعداد مدرسه داراي پرون د ه بهداشتي

123

تسهيلات زايمان

0

مركز مشاوره بيماريهاي رفتاري

1

خصوصي همكار تنظيم خانواده

0

مطبهاي همكار تنظيم خانواده

2

پست سازماني مصوب

بر اساس تشكيلات

145

تعداد كاركنان

220

رابطين

55

 

                              ارتباط با ریاست       واحد فن آوری اطلاعات      مراکز بهداشتی شهرستان       شماره تلفن ها      نقشه سایت       تماس با ما