جمعه ١٧ مرداد ١٣٩٩

                                     صفحه اصلي       معرفي شهرستان      معرفي شبكه       گالري تصاوير      تماس با ما       روابط عمومي       نظرات و پيشنهادات

تاريخچه

 شهرستان فامنين يکي از شهرستان هاي تابعه استان همدان است که از طرف شمال به شهرستان رزن و از طرف جنوب به بخش شراء (قهاوند) از طرف شرق به استان مرکزي و از مغرب به شهرستان کبودرآهنگ محدود مي شود شهرستان فامنين با مساحتي حدود 1360 کيلومتر مربع معادل 7/6 درصد مساحت کل استان همدان مي باشد.

 اين شهرستان در سال 1388 طبق مصوبه هيئت محترم وزيران از بخش به شهرستان ارتقاء و بنا بر آخرين تقسيمات کشوری مشتمل بر دو شهر و دو بخش به نامهای بخش مرکزی و پيشخور و 59 روستا که بطور پراکنده در اين دو بخش واقع شده اند .

شبکه بهداشت و درمان جزءاولين اداراتی می باشد که پس از شهرستان شدن پاکدشت و تصويب هيئت رئيسه دانشگاه از مورخه 12/7/88تشکيل شد بطور مستقل از شبکه بهداشت و درمان همدان شروع به فعاليت نمود است . شبکه بهداشت و درمان شهرستان فامنين در شکل کلی آن ، مجموعه واحدهايی است که در امر پيشگيری و درمان جمعيت شهرستان اشتغال دارد .

اين مجموعه در حال حاضر با يک بيمارستان 32 تختخوابی ، 5مرکز بهداشتی درمانی  2پايگاه بهداشتی

 30 خانه بهداشت ، 1 پايگاه اورژانس 115 ،. جمعيتی بالغ بر 41923 نفر را تحت پوشش دارد .

اين مجموعه دربخش اصلي تشكيل مي شود:

 

1-مركز بهداشت شهرستان فامنين و واحدهاي تابعه

2- بيمارستان امام حسن  .

 

 

                              ارتباط با ریاست       واحد فن آوری اطلاعات      مراکز بهداشتی شهرستان       شماره تلفن ها      نقشه سایت       تماس با ما