جمعه ١٧ مرداد ١٣٩٩

                                     صفحه اصلي       معرفي شهرستان      معرفي شبكه       گالري تصاوير      تماس با ما       روابط عمومي       نظرات و پيشنهادات

 

 

 

 بهداشت محیط

                                          

شرح و ظایف کارشناس بهداشت محیط بیمارستان

1-      حضور فعال در کمیته بهداشت و کنترل عفونت بیمارستان  و پیگیری مصوبات مطرح شده در کمیته تا حصول نتیجه

2-      تهیه و تدوین مطالب آموزشی و تشکیل جلسات آموزشی مرتبط با بهداشت محیط و بهداشت عمومی برای کارکنان رده های مختلف

3-      نظارت و مداخله در عقد قراردادهای خدماتی بیمارستان و مطالبه کارت تندرستی و معاینه کارگری پرسنل مشمول قانون

4-      بررسی وضعیت آب  مورد مصرف بیمارستان و تشکیل پرونده مربوطه

5-      کنترل بهداشتی آّب مصرفی  از نظر کمی و کیفی  و انجام آزمایشات دوره های میکروبی و شیمیایی و کلر سنجی

6-      نظارت ، بررسی و کنترل بهداشتی بر کلیه مراحل مختلف جمع آوری ، تفکیک ، انتقال ، نگهداری موقت  و دفع زباله های بیمارستانی

7-      نظارت بر نحوه دفع فاضلاب بیمارستان  و ارائه پیشنهاداجرایی مناسب در صورت وجود معضل

8-      کنترل حشرات و جوندگان  با اولویت بهسازی محیط ، دفع زباله و در صورت نیاز استفاده اصولی از روشهای شیمیایی

9-      نظارت و مداخله در تهیه ، کاربرد مواد گندزدا و پاک کننده بیمارستان

10-   اقدام لازم در زمینه تهیه ملزومات مورد نیاز در سم پاشی و ضدعفونی با هماهنگی مسئولین بیمارستان

11-   بررسی وضعیت فنی و بهداشتی  سیستم تهویه مطبوع (گرمایش و سرمایش ) و پیگیری جهت رفع  نواقص

12-   نظارت و فنی و بهداشتی مستمر برنحوه کار آشپزخانه

13-   نظارت و کنترل دائمی در امور مربوط به رختشویخانه و رعایت نکات ایمنی و بهداشتی از نظر تفکیک البسه عفونی از غیر عفونی

14-   نظارت بر ایمنی و مشارکت فعال در کاهش سوانح و حوادث داخل بیمارستامن از جمله پوش پنجره ها ، مهار کپسولهای طبی ، شارژ مناسب کپسولهای آتش نشانی

15-   فرهنگ سازی و جلوگیری از استعمال  دخانیات در فضاهای عمومی و بسته بیمارستان

16-   نظارت و کنترل دائمی و بهداشتی بر کلیه بخشها ، همکاری و هماهنگی با مدیران بخشهای مختلف

                              ارتباط با ریاست       واحد فن آوری اطلاعات      مراکز بهداشتی شهرستان       شماره تلفن ها      نقشه سایت       تماس با ما