جمعه ١٧ مرداد ١٣٩٩

                                     صفحه اصلي       معرفي شهرستان      معرفي شبكه       گالري تصاوير      تماس با ما       روابط عمومي       نظرات و پيشنهادات

 

                                                     دفتر پرستاري

مدير دفتر پرستاري

گودرز ترکاشوند                  كارشناس پرستاري

دفتر پرستاري بيمارستان امام حسن (ع) فامنین زير نظر رياست بيمارستان در امور برنامه ريزي و ارتقاي كيفي و بهبود مستمر فعاليتها  ارائه خدمات پرستاري  وتعيين خط مشي و اتخاذ روشهاي مناسب و تعيين جدول زمانبندي براي رسيدن به اهداف مورد نظر ارائه راهكار بهينه به مسئولين بخشها و ايجاد شرايط مناسب جهت استفاده بهينه از منابع موجود و ايجاد هماهنگي و مشاركت فعال در برنامه ريزيهاي بهداشتي و درماني  توانبخشي فعاليت مي نمايد .

دفتر پرستاري بيمارستان امام حسن(ع)فامنین با كادر مجرب ذكر شده در ذيل وظايف خود را دنبال ميكند  :

بخشهاي درماني زير مجموعه دفتر پرستاري :

1 - مردان 2 – زنان 3-  نوزادان 4 -  اطفال 5 - اطاق عمل 6 – اورژانس 7 - زايمان

كادر زير مجموعه دفتر پرستاري :

1 - كاردان بيهوشي

2 -   كاردان اطاق عمل

3 - پرستار ( رسمي - طرح )

4- بهیار  

5 - ماما ( رسمي - طرح )

كليه امور نظارتي و برنامه ريزي و هماهنگي بخشهاي فوق الذكر بر عهده دفتر پرستاري مي باشد .

  اهم عملكرد  دفتر پرستاری بیمارستان امام حسن(ع)فامنین

1-تهیه چک لیست استاندارد برای کنترل بخشهای مختلف از معاونت درمان و کنترل بخشها طبق مفاد آن بطور ماهانه و اعلام نواقص به ریاست بیمارستان به منظور مداخله در رفع آنها

2 – تهیه نرم افزار پرسنل درمانی و ثبت کلیه مشخصات پرسنل درمانی بطوریکه اخذ اطلاعات بسهولت انجام پذیرد.

3 – تهیه نرم افزار ثبت بیماران اعزامی به منظور در دسترس بودن اطلاعات مورد نیاز

4 – مصاحبه با کارکنان جهت تعیین توانمندی در توزیع به بخشهای مختلف

5 – برنامه ریزی جهت جابجایی پرسنل با اهداف زیر :

الف – توانمند کردن پرسنل در تمامی بخشها جهت استفاده از پرسنل در مواقع ضروری و اتفاقات جهت جلوگیری از تعلیق امور درمانی بخشها

 ب – رعایت قانون رعایت طرح انطباق در بخشها

6 – شرکت فعال در کمیته های بیمارستانی جهت ارتقای خدمات پرستاری و ارائه پیشنهادات و هماهنگی های لازم بین بخشی

7 – پیشنهاد و تدارک در جهت امور رفاهی پرسنل مانند سرویس ایاب و ذهاب برای شیفت های عصر و شب و اعزام به سفر های زیارتی به منظور بالا بردن انگیزه شغلی

8 – تشویق و ترغیب کادر پرستاری در ماه مبارک رمضان به قرائت قران و تقدیر و تشکر از افراد شرکت کننده با اهدای جوائز در طی مراسم ختم قران به منظور ترویج فرهنگ قرانی در بین همکاران

9 – هماهنگی و اخذ مجوز برای دوره های آموزشی  کد دار برای هر پرسنل به میزان 50 ساعت ضمن خدمت تخصصی و 50 ساعت غیر تخصصی عمومی برای کلیه پرسنل جهت بالا بردن سطح علمی کارکنان

10 – تشکیل کلاسهای آموزشی بدون کد برای ارتقای سطح علمی کارکنان

برنامه عملكردي دفتر پرستاري بيمارستان امام حسن (ع) فامنین

الف- راه اندازي سيستم ترياژ

با توجه به بررسيهاي بعمل آمده و تعدد مراجعين به اورژانس بيمارستان امام حسن (ع) فامنین به نظر مي رسد بعضي از ارباب رجوع كه نياز سريع به رسيدگي دارند به علت عدم وجود سيستم ترياژ زمان طلايي اخذ خدمات درماني را از دست مي دهند بنابراين با برنامه ريزي و ايجاد سيستم ترياژ در راستاي ارايه خدمات مطلوب و حداقل زمان براي ارباب رجوع گامهاي اساسي مي توان برداشت .

هدف: با توجه به اينكه اورژانس بيمارستان تنها اورژانس شهرستان مي باشد و تمام ارباب رجوع با تشخيصهاي درمانگاهي و اورژانسي مراجعه مي كنند و اكثر بيماران درمانگاهي و اقدامات غير ضروري پاراكلينكي وقت طلايي بيماران اورژانسي را هدر مي دهد در اين راستا ترياژ مهمترين و اساسي ترين اقدام جهت ارايه خدمات درماني مطلوب در كمترين زمان و افزايش تعداد نجات يافتگان مي باشد .

منابع مورد نياز :

1- نيروي انساني : جهت راه اندازي ترياژ سر پرستار و مسئولین شیفت مجرب دوره ديده بعنوان مسئول ترياژ در شيفتهاي مختلف فعالیت می کنند

-با توجه به عدم تغيير چارت نيروي انساني قديمي بيمارستان و افزايش بخشهاي تخصصي جديد نيروي پرستار كفاف امورات درماني را نمي دهد وبه اجبار از نيروهاي طرحي كه تجربه كافي ندارند استفاده خدمتي بعمل مي آيد .

2-فضا و تجهيزات : با تغيير و آرايش و پارتيشن بندي به اجبار از ساختمان موجود استفاده گردد و براي تجهيز بخش به لوازم و تجهيزات مورد نياز بخش از طريق مسئولين بيمارستان اقدام گردد .

-با توجه به ايجاد ساختمان به منظورهاي قبلي و تغيير كاربري آن و ايجاد تغييرات درآن و عدم اخذ مجوز در تغيير كاربري ها محدوديت هاي فيزيكي زيادي دارد .

ب- اصلاح چارت سازماني :

با توجه به اينكه ..... درصد كادر پرستاري بيمارستان را نيروهاي طرحي تشكيل مي دهد و با عنايت به كمي تجربه و عدم كارايي كادر طرحي نسيت  به كادر رسمي اصلاح چارت سازماني ضروري به نظر مي رسد .

-  با توجه به اينكه چندين پايگاه فوريتهاي پزشكي بين راهي  راه اندازي شده است و فاقد پست سازماني لازم مي باشندو با پرسنل بيمارستان پوشش داده مي شوند  در جهت تخصيص و گشايش پست هاي فوريتي اقدام شود

- تلاش و مساعدت از ریاست محترم شبکه جهت استقرار فوریتها در شهرستان

ج- اطاق عمل :

اصلاح و جداسازي قسمت استريل و غير استريل و جدا سازي در CSRو اصلاح وضعيت ورودي اطاق عمل

و-نصب علايم راهنما:

 جهت تكريم ارباب رجوع و راهنمايي آنها با نصب علايم اطلاع رساني بخشهاي مختلف با رنگ آميزي متفاوت و تابلوهاي مشخص

 

 

                              ارتباط با ریاست       واحد فن آوری اطلاعات      مراکز بهداشتی شهرستان       شماره تلفن ها      نقشه سایت       تماس با ما