جمعه ١٧ مرداد ١٣٩٩

                                     صفحه اصلي       معرفي شهرستان      معرفي شبكه       گالري تصاوير      تماس با ما       روابط عمومي       نظرات و پيشنهادات

حسن مظاهری (كارشناس حسابداري) مسئول امور مالی

فعاليتهاي واحد امورمالی:

1- حقوق و مزايا: اجراي احكام صادر شده و ارسال شده به حسابداري از واحد كارگزيني و تنظيم ليستهاي حقوقي اضافه كار، كارانه ، حق الزحمه، رديفهاي بهداشتي، تفاوت احكام، پاداش پايانه سال،‌ حق مسكن و ... 

2- تنظيم اسناد: تنظيم اسناد پرسنلي و غير پرسنلي بر اساس مستندات و طبق قوانين و مقررات مالي.

3- رسيدگي اسناد: بررسي كليه اسناد حسابداري و مدارك پيوست و كنترل نحوه پرداختهاي پرسنلي و قراردادها و ...تا مغاير با آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه علوم پزشكي نباشد سپس مهر و امضا و تأييد سند جهت پرداخت.

4- دريافت و پرداخت: ثبت كليه دريافتها و اعتبارات و پرداختها و هزينه ها و تهيه و تنظيم دفاتر حسابداري (روزانه، كل ، معين،بانك) و ترازنامه عملياتي به صورت ماهيانه و صدور چك.

5- واحد درآمد: تنظيم صورتحسابهاي طرفهاي قرارداد (خدمات درمان ، تأمين اجتماعي و ...) و ارسال به موقع به سازمانهاي زيربط و كنترل وصولها و مطالبات سازمانهاي طرف قرارداد- ارائه تراز ماهيانه درآمد به اداره درآمد داننشگاه- پيگيري كسورات كه توسط سازمانهاي طرف قرارداد در پرونده هاي بيماران ثبت شده – اجراي دقيق بخشنامه ها و دستورالعملها و اجراي عرفه هاي اعلام شده از سوي وزارتخانه

6- تداركات: جمع آوري كليه درخواستها و هماهنگي با مدير و مسؤول امور مالي و پس از تأمين اعتبار ، خريد و پيگيري جهت تنظيم سند هزينه و پرداخت سند.

7- اموال: حفظ و نگهداري اموال و ثبت در دفاتر اموال، بازديد مراكز و ثبت نقل و انتقالات اموال مراكز تابعه و جمع آوري ملزومات اسقاطي از مراكز و گرفتن مجوز لازم براي فروش

                                    

                                                        

 

                              ارتباط با ریاست       واحد فن آوری اطلاعات      مراکز بهداشتی شهرستان       شماره تلفن ها      نقشه سایت       تماس با ما